Kategori: Transparens

Hvordan fødevarevirksomheder kan drage fordel af mobility?

Hvordan fødevarevirksomheder kan drage fordel af mobility? Mobility er hurtigt blevet et afgørende strategisk tiltag i fødevaresektoren. I takt med at kundernes efterspørgsel vokser og omkostningerne stiger, bliver behovet for at forbedre produktivitet og produktkvalitet og reducere ineffektivitet og omkostninger større. Mobil teknologi er allerede blevet en væsentlig del af vores hverdag og bliver nu

Transparens i fødevareproduktionen: data mining, analyser og KPI-overvågning

I forlængelse af vores tidligere indlæg om hvordan fødevarevirksomheder kan få en mere effektiv produktion med transparente processer, bringer vi endnu et indlæg om transparens. Denne gang om hvordan fødevarevirksomheder kan gøre brug af data mining, analyser og KPI-overvågning Styr fødevarevirksomhedens resultat, data mining, analyser og KPI-overvågning Traditionelle ERP-systemer i fødevarevirksomheder omfatter hundredevis af standardrapporter,

Mere effektivitet i fødevarevirksomheders forsyningkæder

En fødevarevirksomheds forsyningskæde er komplekse. En færdigvare er produceret ud fra række ingredienser, som kan komme fra forskellige leverandører. Samtidig kan store dele af ingredienserne og færdigvare have en kort holdbarhed og være letfordærvelige. Det fordrer i høj grad, at fødevarevirksomheder har en effektiv og transparent forsyningskæde, så de hele tiden har et overblik over

Få mere ud af co- og biprodukter: del 2

Få mere ud af co- og biprodukter: del 2 Som vi tidligere har skrevet om på Food360 by Columbus, har fødevarevirksomheder meget at vinde på at tænke co- og biprodukter ind i deres produktionsplanlægning. I ugens blogpost går vi endnu en gang i dybden med co- og biprodukter med 2 nye casehistorier, som begge viser

Mere effektiv fødevareproduktion med bedre transparens

I den konkurrenceprægede fødevareindustri, har præcis og rettidig information til de rigtige personer afgørende effekt på virksomhedens evne til at træffe velunderbyggede, rettidige beslutninger. I fødevarevirksomheder er tid en afgørende faktor. Især hvis de arbejder med fordærvelige varer. Indsatspunkterne i en virksomhed kan afhænge af, om fokus er rettet mod udbud eller efterspørgsel i forsyningskæde.