Få mere tilfredse kunder med fakta baseret behovsstyring

Posted on

Få mere tilfredse kunder med fakta baseret behovsstyring

Når I vil sikre, at I kan levere de rigtige fødevarer når kunderne efterspørger det skal I afstemme distribution, produktion, indkøb og alle andre processer. Moderne ERP- og analytics-løsninger kan hjælpe jer med at fjerne usikkerhed i behovsstyringen og effektivisere indsatsen. Det kan være svært at opnå en optimal behovsstyring, og vi får mange spørgsmål fra vores kunder. Her er nogle svar på spørgsmål, som vi ofte får.

Når vi planlægger og forecaster, kigger vi på tidligere salgsresultater, justeret i forhold til klima, sæson og særlige begivenheder. Er det ikke godt nok?

Hvis det ikke er jeres virksomheds plan at øge omsætning, markedsandel eller produktdiversitet, er ovenstående meget vel alt I behøver at tage i betragtning i jeres behovsstyring. Men, når nye konkurrenter og nye typer af produkter entrerer jeres marked, demografien eller klimaet ændrer sig eller kundernes præferencer pludselig skifter, bør I inkludere data fra flere datakilder i jeres rapportering. Det kunne omfatte konkurrentanalyser og aktuelle forhold i driften hos de producenter, landmænd og leverandører, som I handler med.

I skal ligeledes overveje muligheden for pludselige skift i vejrmønstre, forværret jordbundskvalitet, skadedyr og ukrudt, ændringer i det forventede udbytte når producenter eller landmænd skifter til bæredygtige metoder, og andre faktorer som har indflydelse på jeres evne til at møde den forventede efterspørgsel.

Hvis jeres strategi omfatter vækst, bliver I nødt til at vurdere disse ændringer, så I sikrer jer at indkøb, produktion og distribution kan skaleres så de møder den nye efterspørgsel. Det kræver analyse og modellering for at kvalificere mulighederne og prisstrukturer af yderligere leverandører og logistikservices.

Hvordan kan teknologi give os en mere effektiv behovsstyring?

Med et moderne ERP-system som Microsoft Dynamics 365 i Azure skyen, kan I samle alle jeres forretningsprocesser på én centraliseret platform. I kan forbinde Dynamics 365 med datastrømme fra the Internet of Things (IoT) og andre kilder for at sikre transparens i supply chain, markeds- og vejrforhold og andre faktorer, der kan have indflydelse på efterspørgsel.

På Azure-platformen kan I bruge en række værktøjer til Business Intelligence- og Analytics. Power BI kan formidle rapportering, der hjælper jer med planlægge drift der matcher efterspørgsel og produktion. Azure Machine Learning kan hjælpe jer med at opdage trends, sammenhænge og mønstre, som jeres mavefornemmelse eller mere basale rapportering ikke nødvendigvis identificerer.

Microsoft Dynamics 365 omfatter ERP og CRM-funktioner, så I kan forbinde databaserede viden direkte med jeres marketing- og salgsstrategier for både at skabe og møde efterspørgslen.

Kan jeres løsninger hjælpe os med at undgå overproduktion og madspild?

Et ERP-system og Analytics kan sammen hjælpe jer med at træffe de rette beslutninger for at undgå de omkostninger, spild, ineffektivitet og skader på jeres omdømme, som kan forekomme når I spilder materialer eller producerer mere end der er behov for.

Med forudsigende Analytics i relation til markedet, supply chain og historiske data kan I forecaste efterspørgsel og behov med stor nøjagtighed. Ved brug af Microsoft Dynamics 365 sammen med en business optimization approach kan I sikre at jeres processer for indkøb, produktion og distribution vil kunne tilpasse sig til efterspørgslen.

I forhold til daglige aktiviteter betyder det også at I kan modtage leverancer til tiden, når I har brug for dem i produktionen, have dem på lager i kortest muligt tid og få færdigvarerne ud til distributører og forbrugere i rette tid. I kan i høj grad eliminere produktionen af let fordærvelige fødevarer til lager. Automatiserede notifikationer og alarmer hjælper jer med at bevare miljømæssige standarder i jeres drift for at kunne sikre ingredienser, råmaterialer og slutprodukter af den højeste kvalitet.

Hvordan kan vi bruge vores forbedrede behovsstyring og forecasting i vores supply chain?

Forbedret Business Intelligence med Azure Analytics og ERP i skyen gør det muligt at give leverandører bedre og mere pålidelig information om skift i efterspørgsel eller produkter, så de kan planlægge med det in mente. Evnen til pålideligt at kunne forudse efterspørgslen kan også hjælpe jer med at gøre mere effektiv brug af logistik- og shippingydelser, særligt når der er behov for dyre specialiserede køretøjer og containere.

Med Microsoft Dynamics 365 og cloud-baserede Business Intelligence værktøjer kan I desuden, strømline kvalitetsstyringen af leverandører med komplette registre over hver leverandørs præstation i forhold til jeres standarder og gøre det lettere at holde leverandører ansvarlige uden unødigt besvær.

Hvordan kan vi bruge Microsoft Dynamics 365 og Azure Insight værktøjer til at lave hurtige justeringer i behovsstyringen?

I kan definere de nedre grænser, begivenheder, metrics og KPI’er der betyder mest for jeres forretning og markeder og få automatiske notifikationer så snart der sker ændringer på markedet. Jeres managers er på den måde opmærksomme på disse skift, når de sker. De kan revidere produktions- eller indkøbsplaner så de inkluderer justeringer i efterspørgsel og straks få landmænd og leverandører til at følge trop.

Hvordan kan en bedre behovsstyring give en forbedret kundeoplevelse?

Når I producerer fødevarer som mennesker vil have og leverer dem når de vil have dem, er forbrugere og distributører sikkert tilfredse med jer. Hvis I derimod bruger Data Intelligence baseret på historik og markedsdata kan I opnå mere end det.

I kan eksempelvis finde mere omkostningseffektive måder at justere opskrifterne på enkelte produkter til at passe til sæson- eller begivenhedsmæssige ændringer i kundepræferencer eller blive bedre til at forudse hvis en given smagsvariant eller ingrediens pludseligt ser en drastisk stigning i efterspørgsel.

I kan også bruge Azure-baserede Insights-værktøjer til at styre og lancere alternative produktversioner, som møder efterspørgselsændringer, som skyldes pludselige skift i forbrugernes viden om allergener, sundhedsmæssige fordele eller miljøværdier.

Hvordan kan Columbus hjælpe fødevarevirksomheder med at forbedre behovsstyring?

Vi kan hjælpe jer med at implementere Microsoft Dynamics 365 og Azure Insights-værktøjer så de passer til jeres virksomheds krav til behovsstyring. Vi kan også bidrage med vores egne løsninger til at hjælpe jer med at styre produktion og logistik, skabe mere værdi I jeres supply chain, forbedre jeres forretningsprocesser i overensstemmelse med jeres mål og strategi, integrere og forbinde systemer og forbedre kundeoplevelsen.

Vi har gennemført mange succesfulde softwareprojekter for fødevarevirksomheder, både markedsledere og mindre virksomheder i vækst. Nogle virksomheder sigter måske kun efter at blive mere effektive med deres ressourcer i deres behovsstyring mens andre er på udkig efter digital virksomhedstransformation og strategisk optimering.

Vores eksperter i fødevarebranchen og teknologi kan hjælpe med at opnå begge ting. Vi har et solidt kendskab til trends og udfordringer i fødevarebranchen og specialiseret viden indenfor teknologiske udviklinger som hjælper jer med jeres drift og i at levere de rigtige produkter når forbrugerne er klar til dem.

Efter at have studeret mange forskellige brugerscenarier og -personligheder i et utal dagligdagssituationer, ved vi hvordan man muliggøre en produktiv oplevelse for jeres ansatte – i skyen, on-premise eller i et hybridt miljø.

Hvad skal jeg vide om Columbus – hvad er unikt ved jeres virksomhed?

Vi arbejder på at kunne drage fordel af den digitale transformation, for at kunne blive bedre til at møde kunders behov og forsat blive en mere værdiskabende virksomhed. Det er noget vi har til fælles med mange af vores kunder.

Vi er en global og kundefokuseret organisation med en lokal tilstedeværelse og en dyb forståelse af virksomhedskulturer i hele verden. Mange Columbus-konsulenter kommer med mange års erfaring fra fødevareindustrien og ved alt om finesserne i behovsstyring. Vi ved hvordan vi kan hjælpe jer med at drage fordel af moderne teknologi, på en økonomisk forsvarlig måde med lave risici og som samtidig muliggøre at I altid kan møde efterspørgslen.

Hvordan får min virksomhed en bedre behovsstyring?

Download vores gratis e-bog “Evolving demand planning to optimize the supply chain and realize the market potential of your food products”.

Derudover er du velkommen til at kontakte os og få mere at vide om hvordan vi kan hjælpe med behovsstyring i jeres virksomhed.