Mere effektivitet i fødevarevirksomheders forsyningkæder

Posted on

En fødevarevirksomheds forsyningskæde er komplekse. En færdigvare er produceret ud fra række ingredienser, som kan komme fra forskellige leverandører.

Samtidig kan store dele af ingredienserne og færdigvare have en kort holdbarhed og være letfordærvelige. Det fordrer i høj grad, at fødevarevirksomheder har en effektiv og transparent forsyningskæde, så de hele tiden har et overblik over deres færdigvares færd fra jord til bord.

6 måderfødevarevirksomheder kan effektivisere deres forsyningskæde

Vi har lavet en liste over 6 måder hvorpå fødevarevirksomheder kan få en mere effektiv forsyningskæde:

1: Minimering af produktionsstop og optimering af færdig produktion

Produktionsstop skal altid minimeres. I stort omfang kan nedbrud forhindres med korrekt vedligeholdelse af produktionsudstyret og en god EAM/CMMS-applikation for at øge effektivitet og produktionsmængde.

Produktionsskift er uundgåelige, særligt i fødevareindustrien, hvor man almindeligvis planlægger produktionernes rækkefælge efter faktorer som allergener, smag og pakningsstørrelse. Den rigtige løsning tilbyder rækkefølgeplanlægning som en avanceret planlægningsfunktion, og det giver store gevinster i produktionsmængden.

2: Nedbringelse af manuel og dobbeltregistrering og sikring af “én kilde til fakta”

Fødevarevirksomheder er ofte underlagt strenge krav til rapportering på grund af fødevarelovgivning, og derfor er det vigtigt at reducere mængden af indtastning og sam-tidig altid have alle relevante data til rådighed.

Der er flere områder, hvor manuelle procedurer kan nedbringes. I “Indkøb” kan vi bruge godkendte leverandør-lister til at generere købsordrer. I “Varemodtagelsen” kan vi anvende et tæt integreret trevejsmatch og et kvalitets-kontrolsystem. I “Produktionen” kan vi understøtte løbende transaktioner og reservere batchnumre auto-matisk ud fra FEFO-politikker, og ved forsendelse kan vi sende som plukket eller med integreret dataopsamling på lageret.

En applikation, der er dedikeret til fødevareproduktion, registrerer batchnumre, faktiske omkostninger, produktionsresultater og faktiske forsendelsesdata med en minimal manuel indsats og indtastninger.

3: Forbedring af synlighed, kontrol og planlægning

Nogle fødevarevirksomheder er push-styrede og skal planlægge produktion og tidsplaner efter indgående råvarer, og derefter tilpasse sig den faktiske efterspørgsel.

ERP og forsyningskædekomponenter skal kunne håndtere både push og pull efterspørgselskæder. Med den rigtige løsning får I mulighed for at maksimere lønsomme afledte produkter og minimere biprodukter.

4: Optimering af samarbejdet i forsyningskæden inden for organisationen og med samhandelspartnere

Fødevarevirksomheder skal ofte håndtere fordærvelige varer både i råvarelagre, produktionsprocessen og på færdigvarelagre. Forskellige tiltag kan forlænge holdbarheden, som f.eks. når mejerivirksomhederne vælger at dehydrere mælken, eller blot at kende udløbsdatoen kan være nok til at få produktionen til at anvende råvarerne i tide.

Synlighed hvad angår holdbarheds- og udløbsdatoer for alle varegrupper kan spare en virksomhed for væsentlige beløb gennem hele fødevarens værdikæde.

Kunderne kan stille krav om en vis holdbarhed, når varerne lander på deres hylder eller lagre, og med den rette løsning bliver det lettere at indfri forventningerne og undgå uplanlagte rabatter og utilfredse kunder, der står med udløbne varer.

5: Styring af flere produktionssteder og variable processer

Fødevarevirksomheder etablerer ofte deres produktion tæt på udbudet eller efterspørgslen, da det er vigtigt at holde distributionsomkostningerne nede, når man arbejder med varer med lav fortjenstmargin.

Mange fødevarevirksomheder producerer de samme produkter flere steder i landet eller i flere lande, hvor adgang til råvarer eller forbrugernes præferencer kan variere, som f.eks. sødme (sukkerindhold) i ketchup.

Da recepter/opskrifter, priser på ingredienser og indkøbspolitik altså kan variere fra region til region og leverandør til leverandør, vil man med den rigtige løsning være i stand til at styre flere produktionssteder med fabriksspecifikke ordreparametre, lagerpolitikker og produktionsrecepter.

6: Styring af produkter med flere måleenheder, Catch Weight og emballerede lagerenheder

Fødevarevirksomhederne arbejder ofte med flere måle-enheder gennem værdikæden – fra indkøb af bulkvarer i transportcolli, ompakning til produktion i gram eller kilo til emballering enkeltvis, i kasser eller på paller.

Nogle fødevarevirksomheder kunne ikke drive forretnin-gen uden Catch Weight eller eWeight, der giver mulighed for at foretage transaktioner i tre måleenheder samtidig, nemlig “Basisenhed”, “Nominel vægt” og “Faktisk vægt”.

Den reelle værdi i en fødevarevirksomheds ERP-system ligger i muligheden for at styre Catch Weight effektivt, og i den rigtige løsning er det integreret i alle komponenter fra indkøb, varemodtagelse og produktion til lagerstyring og salg.

Kunne du lide hvad du læste?

Hvis du følger vores LinkedIn-side, kan du holde dig opdateret på bloggens nyeste indlæg og deltage i diskussionen.

Du kan desuden læse mere om Columbus’ ERP-løsning til fødevarevirksomheder på vores hjemmeside.


Brown beer bottles on the conveyor belt