Mere effektiv fødevareproduktion med bedre transparens

Posted on

Produktion af mejeri produkter

I den konkurrenceprægede fødevareindustri, har præcis og rettidig information til de rigtige personer afgørende effekt på virksomhedens evne til at træffe velunderbyggede, rettidige beslutninger.

I fødevarevirksomheder er tid en afgørende faktor. Især hvis de arbejder med fordærvelige varer. Indsatspunkterne i en virksomhed kan afhænge af, om fokus er rettet mod udbud eller efterspørgsel i forsyningskæde. Virksomheder med vægt på udbudssiden skal styre bredden i udbuddet af indkommende råstoffer. De skal under alle omstændigheder styre omkostninger til ingredienser, udarbejde effektive opskrifter med de lavest mulige omkostninger og øge produktionsmængden uden ekstra omkostninger.

Resultatet i efterspørgselsorienterede virksomheder vil derimod afhænge af salg, præcise prognoser, brandledelse, forecasting og evnen til at tilpasse sig krav til emballage og præsentation over for slutkunden.

Forstå, hvor overskud tjenes og mistes

Det er vigtigt at styre produktionsmængden og holde omkostningerne nede via optimerede opskrifter. Virksomheder i den første del af forsyningskæde med vægt på udbudssiden skal styre indkøb, så de nødvendige råstoffer indkøbes til den bedst mulige pris. Derfor er det nødvendigt at have transparense processer. De lave priser er nemlig ikke til nogen nytte, hvis råstofferne er af dårlig kvalitet, giver lavt afkast eller fordærver på lageret. Når man producerer varer af en ensartet kvalitet, minimeres antal varer, der ikke opfylder specifikationerne, samt returvarer, og salget øges.

Efterspørgselsorienterede virksomheder starter processen med et præcist forecast, som har stor indvirkning på indtjening og effektivitet.

Et andet område for besparelser er effektiv styring af planlagte og uplanlagte rabatter. De planlagte rabatter omfatter nedsættelser, kampagner, tilbud eller afslag, som virksomhederne tilbyder for at fremme salget af nye eller langsomt omsættelige produkter. Problemet er imidlertid, at ingen ved, hvilke af de nævnte rabatformer der faktisk har en positiv effekt på bundlinjen.

Uplanlagte rabatter bliver normalt givet kunder ved manglende kontraktsopfyldelse og på baggrund af komplette ordrer. I en fødevarevirksomhed kan en komplet ordre omfatte hundreder af variabler. De mest almindelige er fejl i levering, holdbarhed, emballage eller leveringssted. Kun få virksomheder har værktøjerne til at isolere og analysere rabatterne, og derfor har de tendens til at lade stå til, og det kan påvirke indtjeningen på bundlinjen.

5 tips til at forstå hvor overskud mistes og tjenes

Hvis fødevarevirksomheder vil blive bedre til at bruge transparente produktionsprocesser til at hjælpe dem med at forstå hvor deres overskud tjenes og mistes, skal de stille sig selv følgende 5 spørgsmål:

  1. Ved I hvor produktionsomkostningerne udhuler indtjeningen?
  2. Er jeres indkøb afstemt med efterspørgselskurven?
  3. Hvilke kampagner giver et godt afkast hos jer?
  4. Hvem er de lønsomme kunder, og hvilke produkter er lønsomme?
  5. Hvordan præsterer virksomheden i forhold til de definerede mål for komplette ordrer?

Hvordan hjælper transparente processer fødevarevirksomheder?

Vi har spurgte en række af vores kunder i fødevareindustrien, hvordan mere transparens i deres produktionsprocesser har hjulpet dem med at få bedre processer og en dybere forståelse af hvilke aktiviteter er lønsomme, og hvad de taber på.

“Vi fokuserer stærkt på at nedbringe omkostningerne, så vi var interesserede i alt, der kunne hjælpe os i den retning. En analyse af vores transportcyklus viste, at vi kunne eliminere ulønsomme dele af den”, fortæller en kunde i mejeribranchen.

“Før tog det en uge at fremskaffe salgs- og produktionstal, og samtidig var ledelsen altid skeptisk med hensyn til deres korrekthed. Nu har vi alle oplysningerne tilgængelige online, og ud over hastigheden øger det også pålideligheden, siger en anden mejerist.

Endelig udtaler en isproducent: “Skal vi arbejde i 2 eller 3 skiftehold? Hvordan udvikler el-udgifterne sig, hvis vi arbejder om natten, hvor det er billigere? Hvis vi producerer i døgndrift, kommer vi til at producere til lager, men måske er lageromkostningerne højere end de sparede el-udgifter! Vi fokuserer på at nedbringe omkostningerne gennem genplanlægning af produktionen”, og tilføjer:

“Vi introducerede dybfrost for at understøtte vores hovedprodukt, is, i lavsæsonen – så vores lastbiler ikke skulle køre tomme om vinteren. Bruttomarginen på dybfrost er imidlertid lav, da vi ikke selv producerer fødevarerne. Derfor skal vores analyser sammenholde tab på transportkapacitet med bruttoindtjening”.


Hvis du følger vores LinkedIn-side, kan du holde dig opdateret på bloggens nyeste indlæg og deltage i diskussionen om de emner vi tager op.

Du kan desuden læse mere om Columbus’ ERP-løsning til fødevarevirksomheder på vores hjemmeside.