Få mere ud af co- og biprodukter: del 1

Posted on

Få mere ud af co- og biprodukter: del 1

En naturlig del af produktionsprocesserne i fødevarebranchen er, at der kan fremstilles andre produkter (co-produkter) end det planlagte produkt. Det kan eksempelvis være af olie fra frugtskræller, som er tilovers fra juiceproduktion.

Co-produkter

Enhver form for output fra fremstillingsprocessen er derfor en centrale del af forretningen for de fleste produktionsvirksomheder i fødevareindustrien. De “sekundære” varer genereret gennem fremstillingsprocessen, kan sælges, genbruges eller bortskaffes og derfor har erhvervslivets et behov for at forvalte produkternes mulige profit og omkostninger. Co-produkter kan fremstilles sammen eller sekventielt på grund af produkt eller proces ligheder. Co-produkter er normalt et planlagt produkt fra fremstillingsprocessen, men det forekommer også, at de bruges i andre produktionsprocesser.

Bi-produkter

Produktionsprocessen i fødevarevirksomheder afstedkommer også bi-produkter- Fremstillingsprocessens output i form af co-produkter er ikke given, mens bi-produkter er uundgåelige sekundære outputs, hvilket er en rest som er fremstillet ved tilfældighed i produktionen. Disse bi-produkter kan være salgsbare, brugbare, eller spild, som skal bortskaffes. Nogle biprodukter kan sælges, men det er generelt undtagelsen, ikke reglen.

Et avanceret ERP-system kan sikre effektiv administration, sporing, redegørelse, samt forståelse af de givne omkostninger ved outputs fra forskellige produktionsforløb. Vi har samlet 3 casestudier der illustrerer, hvordan Columbus har hjulpet mange virksomheder til bedre håndtering af co- og biprodukter, og hvilke typiske udfordringer det kan give fødevarevirksomheder. I kan her læse det første casestudie, de næste 2 kommer i de kommende uger.

Case 1: Forståelse for omkostninger, planlægning og pris

Udfordring

Produktionsprocessen hos en producent af appelsinjuice omfatter ekstraktion af saft fra friske appelsiner. Dette resulterer også flere forskellige co-produkter, som frugtkød og olie fra skrællerne, der kan anvendes i andre salgbare produkter.
Det kan være problematisk for producenten at udregne omkostningerne forbundet med co-produkters og inkorporerer dem i planlægningen. Omkostnings- og planlægningsberegningerne af co-produkter er kritiske aspekter af produktionen af appelsinjuic-, hvor de repræsenter bestanddele til en bred vifte af salgbare elementer, som strækker sig fra frosne koncentrater til appelsinjuice med frugtkød.

Produktionsprocessen starter med friske appelsiner, og en ekstraktionsproces, som ren saft og biprodukter som frugtkød og skræl olie er et resultat af. Ekstraktionsprocessen for producenten af appelsinjuice kastede henholdvis 2% frugtkød og 0,005% olie fra appelsinskrællen af sig. Begge co-produkter er salgsbare som ingredienser.

Co-produkternes omkostningerne skal bestemmes via omkostningsberegninger, hvor eventuelle behov og omkostninger fastsættes ved hjælp af planlægningsberegninger. Det er afgørende, at co-produkternes omkostninger er korrekte fra både et produktions- og forbrugerperspektiv.

Løsning

Med en avanceret ERP-løsning kan de forventede co-produkter indsættes i formlen for det oprindelige produkt. Co-produkterne bliver taget i betragtning i omkostningsberegninger for at bestemme de reelle omkostninger. Samtidig tilføjes de efterfølgende forventede beregninger for at kunne medregne og fastslå udfald i produktionsprocesser, der resulterer i co-produkter. Omkostningerne ved co-produkt er konfigureret i formlen ved hjælp af en samlet omkostningsfordelingsmetode, der sikrer, at de reelle omkostninger ved det endelige produkt og co-produkter er korrekt angivet.

Fordele

Omkostningssegmentering

Producenten kan beregne de samlede omkostninger for hvert salgsbart produkt og gøre brug af ”Cost-Group”-segmentering til lettere at forstå selve omkostningsstrukturen. De materielle omkostninger, der udgør størstedelen af produktets omkostninger er segmenteret i ingredienser og emballage. Samtidig er produktionsomkostninger segmenteret i omkostningerne til udvindings-, forberedelses- og emballageprocessen

Simulering af effekten af omkostningsændringer

Appelsinjuiceproducentens bogholder kan simulere effekten af potentielle omkostningsændringer for materialer og fremstilling. Virksomheden har allerede benyttet en omkostningsregningsmetode med standard omkostninger for samtlige produkter, produktionsomkostninger og relaterede faste udgifter. Bogholderen anvender en separat omkostningsregningsversion, der indeholder planlagte omkostninger til at definere potentielle omkostningsændringer, og udfører derefter en omkostningsberegning for dette version for at efterligne de givne effekt og indvirkning.

Beregn en foreslået salgspris baseret på omkostninger

Salgschefen kan beregne en foreslået salgspris baseret på en ”Cost Plus Markup” metode. Salgschefen vælger en ønsket markup-procent, sammensat med omkostninger for materialer, arbejdskraft og faste udgifter, og udfører en omkostningsberegning til at bestemme foreslåede salgspriser. De beregnede omkostninger ved co-produkter giver et reelt billede af de samlede produktionsomkostninger, og koordineringen af co-produkts efterspørgsel, krav og behov bidrager til at nå produktionsmålene.


Hvis du følger vores LinkedIn-side, kan du holde dig opdateret på bloggens nyeste indlæg og deltage i diskussionen om de emner vi tager op.

Du kan desuden læse mere om Columbus’ ERP-løsning til fødevarevirksomheder på vores hjemmeside.