10 tips: Forudsig efterspørgsel i fødevarebranchen

Posted on

Forudsig efterspørgsel

Det er vigtigt for fødevarevirksomheder at være i stand til at levere det rigtige produkt, i den rigtige mængde og på det rigtige tidpunkt. Men det vanskeligt at forudse den fremtidig efterspørgsel, med det omskiftelige stiger vanskeligheden yderligere. Med udløbsdatoer på de fleste fødevareprodukter stiger kompleksiteten.
Kunderne forventer at de produkter de efterspørger er tilgængelige, og det skaber en konstant balancegang for fødevarevirksomheder, der gerne vil holde lagerstand og omkostninger nede. Det er derfor en enorm fordel for fødevarebranchen at være opmærksomme på fremtidig efterspørgsel.

10 tips til bedre forudsigelse af efterspørgsel i fødevarebranchen

Vi har spurgte en gruppe fødevareeksperter, såsom kunder, analytikere og partnere, hvad de mener er essentielt for at fødevarevirksomheder bedst muligt kan forudsige fremtidig efterspørgsel. Det blev til følgende 10 tips:

1. Kend jeres high-risk events

Det er en god idé at gøre det klart hvilke såkaldte ”high-risk events” der spiller ind i jeres økosystem? Er I for afhængige af en håndfuld kunder? Er der trusler fra nye indtrængere på markedet? Hvilken effekt har vejr, ferie og skiftende årstider på jeres produktion?

2. Investér i værktøjer til efterspørgselsstyrring

Med tidssvarende og avanceret software kan I opnå mere modning salg og mere effektiv drift. Softwaren benytter matematiske beregninger til at løse problemet med synkronisering af udbud og efterspørgsel. I kan eksempelvis bruge jeres historik fra jeres ERP-system som grundlag for forudsigelser.

3. Lav prognoser på tværs af organisationen

Salgsprognoser bør blive analyseret på koncernniveau, og eksempelvis tage højde for faktorer som lokation, kundegrupper og produkter. Prognoser på koncernniveau kan blive brugt om udgangspunkt for samarbejde på tværs af organisationen, når det kommer til at forfine og justere prognoser med nye variabler, såsom: nye distributionskanaler, handelsplaner og nye produkter.

4. Start med salgsprognosen

Benyt forbrugerdata fra ultimo salg/point-of-sale, som grundlag i analyser og prognoser. Herved kan I planlægge ud fra historiske tendenser, aktuel ordrebog og fremtidige prognoser.

5. Opdatér ofte prognoser

Fokuser jeres efterspørgsel, baseret på både kort- og langsigtede prognoser. Prognoser bør være dynamiske, hvor I kan lave prognoser for både 60 dage og 150 dage, med tanken om at I opdaterer dem månedligt. 

6. Data Is King, men erstatter ikke menneskellige beslutninger

I virksomheder med kortfristede ordrevinduer drevet af kunderne, der forventer et bredt produktsortiment dagligt, er data er kritisk. Jo flere år-til-år data der er til rådighed, jo mere forudsigelse af efterspørgsel kan de kaste af sig. Brugen af ”big-data” elementer er afgørende for mange kunder i dagens marked. Men det er ikke udelukkende en statistisk beslutning, når tallene bliver præsenteret bør et menneske altid vurdere beslutningen, med alle informationer in mente.

7. Brug basisopskrifter på tværs af flere produkter

Basisopskrifter, som kan blive brugt i flere produkter betyder, at opskriften kan blive blandet, og når ordren er godkendt og kan den blive omdannet til det ønskede slutprodukt. På den måde kan I sparer et trin i produktionsrækken.

8. Implementér en effektiv salgs- og driftsproces

Salgs- og driftsplanlægning omfatter en opdateret prognose, som fører til en salgsplan, produktionsplan, opgørelsesplan, produktsudviklingsplan, strategisk plan for initiativer og finansieringsplan. Produkterme livscyklus og omskiftelighed kræver en stram planlægning af salg og drift. Et korrekt implementeret i salgs- og driftsproces kan løbende gennemgå efterspørgslen og planlægge produktionen kvantitativt ud fra nye data.

9. Behold jeres markedsdata

De fleste markeder er i fremgang på den ene eller den anden måde, og kun få stagnerer. Sørg for at beholde jeres markedsdata systemet, så I har mulighed for at analysere dem på et senere tidspunkt. Sørg for, at dit marked indsamler alle relevante oplysninger og tilføj datafelter efter behov.

10. Gør brug af Big Data

Forudsigelse af fremtidige efterspørgsel er ikke udelukkende baseret på lagerflow. Eksterne påvirkninger kan også påvirke efterspørgslen, såsom helligdage, vejr, placering og kampagner. Forståelse for eksterne påvirkninger vil hjælpe dig med at præcisere og forudsige den fremtidige efterspørgsel. I bør derfor også kigge på mere data, end det I har genereret internt i virksomheden.


Kunne du lide hvad du læste? Du kan holde dig opdateret på bloggens nyeste indlæg, og deltage i diskussionen, hvis du følger vores LinkedIn-side.

Du kan desuden læse mere om Columbus’ ERP-løsning til fødevarevirksomheder på vores hjemmeside.


Categories : Categories Forsyningskæde
Tags : Tags ,